Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola

OM:202718, 6800 Hódmezővásárhely, Árpád u. 8. Tel.: 62/535-490 , Fax: 62/535-491, e-mail:

közvetlen telefonszámok, GPS: N46.41101 E20.32421, TÉRKÉP

 Főoldal   Linkek   Adatbeírás   Órarend   Vendégkönyv   Fórum   English v.   Szótár  e-napló   moodle   e-mail 
  Az iskola története 1945-től napjainkig     Bevezetés  
 


 

   

 

Az iskola mindenkor a társadalom integráns részeként, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel szoros összefüggésben változott. Ezen kapcsolat nem csak általánosságban, statisztikailag, országos szinten mutatható ki. Konkrét esetben is fellelhetők az összefüggések az országos irányzatok és helyi gazdasági igények, valamint az iskolai profilváltások, hangsúlyeltolódások között. Korunkban a gazdasági haladás által megkövetelt iskolázottsági, műveltségi színvonal állandóan no. Robbanásszerűen változik a szakmai struktúra, megnő a foglalkozás- és szakmaváltás gyakorisága, növekszik az ismeretek korszerűsítésének igénye. A Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium esetében különösen jól követhetők ezek a folyamatok. A végzett tanulók hosszú időn át többségükben két vállalatnál tudtak elhelyezkedni: a HÓDGÉP Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalatnál és a METRIPOND Mérleggyárban. Fejlődésük és a (viszonylag) gyors hanyatlásuk, majd megszűnésük egyértelműen párhuzamba hozható az iskolai változásokkal.

A fentiek alapján jelen diplomamunka az alábbi kérdésekre próbált választ keresni:

1. Hogyan alakult a jelenlegi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, illetve jogelődjének története, különös tekintettel a szakképzés kialakulására és fejlődésére?

2. Az egyes változások mivel indokolhatók, ezen belül:

hogyan változtak az országos társadalmi-szakmai feltételek;

miként módosultak a helyi foglalkoztatási igények;

az iskola milyen módon (felismerve vagy utasításra, időben vagy késéssel ,utólagosan értékelve helyesen vagy hibásan) követte ezeket?

3. A változások jelenlegi felgyorsulása milyen perspektívát vetít az intézmény elé, milyen megújulási törekvések segíthetik, hogy a XXI. század kihívásainak is megfeleljen?

Az iskola 65 éves fennállása és 33 éves szakmai képzési múltja ellenére ilyen jellegű összegző munka eddig még nem állt rendelkezésre. A tanulók alig ismerik a korábbi évek eseményeit, sot a tanári kar jelentős része is csak rövid ideje dolgozik itt, így nekik sincs megalapozott ismeretük a múltról. Jellemző módon például az iskola névadójáról csak egy szűk oldalas kivonatos összeállítás segítette az ismeretek bővülését. (Igaz, ezt a történelem érettségi tételek között szerepeltetve legalább végzés elotti útravalónak megkapták a fiatalok.)

További gondot jelentett, hogy az iskolai évkönyvek rendszeres kiadása az 1948-49. tanévvel megszakadt. A fellelhető adatok iskolai levelek, jegyzőkönyvek, osztálynaplók és egyéb városi-megyei források alapján gyűjthetők össze, azonban ezek többsége az 1978-as évvel bezárólag jelenleg már a levéltárban található, így nehezen férhető hozzá.

De az iskolai irattár sem nyitott az esetleges búvárkodó kedvű pedagógus vagy tanuló előtt. Az egyes összefüggések, számadatok feldolgozása is teljes mértékben hiányzik.

A történeti anyag feldolgozása többségében az időrendet követi. Ezt az elvet természetesen helyenként "megsérti" egy-egy konkrét téma kifejtése: például a szakképzés kialakulása az intézményben, vagy a számítástechnikai felszereltség fejlődése. Az összetartozó folyamatok csak így érzékeltethetők. A II. világháborút megelőző, illetve azt közvetlenül követő események a teljesség és a folyamatok megértése miatt vannak szerepeltetve. (Feldolgozásuknál dr. Tóth Ilona "Szögény asszony" jeligéjű pályázatára támaszkodtam, azt kibővítve és forráshivatkozásokkal pontosítva.[1])

Ezen diplomamunka választ szeretne adni a felsorolt kérdésekre és talán segít a vázolt problémák egy részének megoldásában is. További előnyt jelenthet, hogy szövegszerkesztővel készült, s így a számítógépes (iskolai és INTERNET) adathálózaton könnyen elérhető lesz WWW formátumban. Ez azt is lehetővé teszi, hogy megfelelő részei technikailag könnyen "átemelhetők" legyenek ismertetőkbe, elemzésekbe, pályázati anyagokba, esetleg ismételten kiadandó évkönyvbe.

 

 
       

   ( 5 vissza a lap tetejére )