Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola

OM:202718, 6800 Hódmezővásárhely, Árpád u. 8. Tel.: 62/535-490 , Fax: 62/535-491, e-mail:

közvetlen telefonszámok, GPS: N46.41101 E20.32421, TÉRKÉP

 Főoldal   Linkek   Adatbeírás   Órarend   Vendégkönyv   Fórum   English v.   Szótár  e-napló   moodle   e-mail 
  INFORMATIKAI ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ  
 

INFORMATIKAI ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ (OKJ: 54 481 02 0000 00 00)

A képzési idő 2 év, az érettségi típusától függetlenül bárki jelentkezhet. A jelentkező a második év végén
Internetes alkalmazásfejlesztő (OKJ 54 481 02 0010 54 03) végzettséget
szerezhetnek.

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Számítógépet kezel, szoftvereket használ
Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
Projektet tervez és értékel
Rendszert / alkalmazást tervez és fejleszt
Rendszert tesztel és dokumentál a kialakított eszközkörnyezetben.
Feltérképezi az infokommunikációs környezetet
Infokommunikációs alkalmazásokat fejleszt
Programintegrációs feladatot végez
Adatbányászatot végez
Internet alapú szolgáltatást tervez
Programozási feladatot lát el

A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A képzés moduljai:

Az 54 481 02 0010 54 03 azonosító számú, Internetes alkalmazásfejlesztő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1142-06

Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

1143-06

Projekt menedzsment

1144-06

Rendszer/alkalmazás -tervezés, -fejlesztés és -programozás

1147-06

Internetes alkalmazásfejlesztés

 

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
 

1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

Feladatprofil:

Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN- és WAN-hálózatokat használ
Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Tevékenységét dokumentálja
Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
Tervezi és szervezi a munkavégzést
Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat

1143-06 Projektmenedzsment

Feladatprofil:

Részt vesz a projekt megtervezésében
A feladatterv kialakításában közreműködik
A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
Részt vesz a kockázatelemzésben
Részt vesz a követelményelemzésben
A projekt értékelésében közreműködik

1144-06 Rendszer/alkalmazás -tervezés, -fejlesztés és -programozás

Feladatprofil:

Rendszert/alkalmazást tervez
Rendszert/alkalmazást fejleszt
A működéshez szükséges, megfelelő eszközkörnyezetet létrehozza és beállítja
Teszteli a rendszer elemeit, folyamatait, funkcióit és megjelenítését
Dokumentálja a programot/alkalmazást
Megszervezi és dokumentálja az alkalmazás egyes elemeinek forrásként és
megjelenítési módonként való külön tárolását, archiválását
Részt vesz a rendszerek bevezetésében

1147-06 Internetes alkalmazásfejlesztés

Feladatprofil:

Vállalaton belüli alkalmazást fejleszt
Üzletek közötti kapcsolatot fejleszt
Webszolgáltatási-együttműködési vermeket használ
Szolgáltatási környezetet használ
XML -t használ
Alkalmazza az XML-sémát
Fejlesztői környezetet használ
Grafikus programot használ
Animációkészítő programot használ
HTML programnyelvet használ