Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola

OM:202718, 6800 Hódmezővásárhely, Árpád u. 8. Tel.: 62/535-490 , Fax: 62/535-491, e-mail:

közvetlen telefonszámok, GPS: N46.41101 E20.32421, TÉRKÉP

 Főoldal   Linkek   Adatbeírás   Órarend   Vendégkönyv   Fórum   English v.   Szótár  e-napló   moodle   e-mail 
  Agrártechnikus  
 

Agrártechnikus OKJ 54 621 02

A képzési idő 2 év, mely során mezőgazdasági technikus végzettség szerezhető. A szabad órakeret terhére vidékfejlesztés modul is feldolgozásra kerül, így lehetővé válik a vidékfejlesztési technikus bizonyítvány megszerzése is. Ez idő alatt traktorvezető jogosítványt és feltételes forgalmazású növényvédő szerek vásárlására és felhasználására szóló engedélyt is kaphatnak tanulóink.

ELÁGAZÁSOK MEGNEVEZÉSE: Mezőgazdasági technikus , Vidékfejlesztési technikus

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60 %

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

A képzés moduljai:

A Mezőgazdasági technikus , Vidékfejlesztési technikus megnevezésű elágazások
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2201-06

Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

2205-06

Gépüzemeltetés és karbantartás

2203-06

Növénytermesztés

2204-06

Állattenyésztés és -tartás

2206-06

Környezet- tűz és munkavédelem

2209-06

Szervezés, ellenőrzés

2210-06

Vidékfejlesztés

 

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

2201-06 Kereskedelem vállalkozás és ügyvitel

Feladatprofil:

Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott vállalkozási forma
beindításának és működésének feltételeit
Piackutatást végez/végeztet
Üzleti tervet készít/készíttet
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően működteti a
vállalkozását/gazdaságát
Szükség esetén átalakítja vagy megszünteti a vállalkozását
Nyilvántartás(oka)t vezet
Bizonylatot állít ki
Számítógépes szoftvereket használ
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Üzleti levelezést folytat
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Állatot vásárol
Beszerzi a takarmányt
Növénytermesztéshez szükséges anyagot vásárol (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer)
Állatot értékesít
Terményt, terméket értékesít

2205-06 Gépüzemeltetés és karbantartás

Feladatprofil:

Erőgépet karbantart
Az állattartás gépeit karbantartja
Munkagépeket karbantart
Az épületeket, építményeket karbantartja

2203-06 Növénytermesztés

Feladatprofil:

Tarlóhántást végez
Szántást végez
Szántást elmunkál
Magágyat készít
Vetőmagot vet
Talajvizsgálatot végeztet
Tápanyag-visszapótlást végez
Talajvédelmi munkát végez
Kártevők és kórokozók ellen védekezik
Gyomot írt (szabályoz)
Öntözést végez
Speciális növényápolást végez (idegenel, címerez)
Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt (meteorológiai, jogszabály stb.)
Termésbecslést végez
Talajjavítást végez
Betakarítja a termést
Terményt kezel

2204-06 Állattenyésztés és -tartás

Feladatprofil:

Takarmánymérleget számol
Takarmányadagot állít össze
Takarmányt tárol
Takarmányt érzékszervvel minősít
Takarmánymintát vesz, továbbít (vizsgálatra)
Takarmányt előkészít
Takarmányt kioszt, itat
Állatot legeltet
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségügyi állapotát
Állatot kezel, kezeltet
Állatokat ápol, csoportosít
Állatot mérlegel
Állatot jelöl
Állatot minősít
Kitrágyázást, almozást végez
Istállót, berendezést takarít
Istállót, berendezést fertőtlenít
Trágyát kezel
Rágcsáló-, rovarirtásról gondoskodik
Állatot fej
Tejet kezel
Extenzív állattartást végez
Közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében,
elkülönítésében
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Vemhességet megállapít
Ellést/fialást előkészít, levezet
Újszülött állatot, anyaállatot ellát

2206-06 Környezet- tűz és munkavédelem

Feladatprofil:

Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik az
ártalmatlanná tételükről
Tűz esetén intézkedik
Baleset esetén intézkedik
Tűzvédelmi oktatást tart
Balesetvédelmi oktatást tart

2209-06 Szervezés, ellenőrzés

Feladatprofil:

Munkát szervez
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez
Növénytermesztési folyamatot, tevékenységet ellenőriz
Állattenyésztési, -tartási folyamatot, tevékenységet ellenőriz
Állatvédelmi és állatjólléti előírások betartását ellenőrzi
Munkavédelmi előírások betartását ellenőrzi
Tűzvédelmi előírások betartását ellenőrzi
Környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzi

2210-06 Vidékfejlesztés

Feladatprofil:

Környezetkímélő technológiákat alkalmaz
Ökológiai gazdálkodást folytat
Energetikai célra termeszt növényeket
EU-s előírásokat alkalmaz
Falusi vendéglátást folytat
Részt vesz a térségi turizmus fejlesztésében
Kisüzemi élelmiszertermelést folytat
Elsődleges termékfeldolgozást végez
Gyógy- és fűszernövényt termeszt
A gazdálkodókkal kapcsolatot tart
A vidék lakosságát mozgósítja
A szakhatóságokkal egyeztet
A kistérségekkel, önkormányzatokkal együttműködik
Marketing munkát végez
Településfejlesztési munkában részt vesz